PLANERING

Planering

Skreddersydd nivellering av terreng for å sikre jevne flater og optimalt landskap, uavhengig av prosjektets størrelse.

GRØFTING

Grøfting

Presis utgraving og etablering av grøfter for sikker og effektiv håndtering av vannavrenning, kabellegging eller annet infrastrukturbehov.

GRUNNARBEID

Grunnarbeid

Solid forberedelse av grunnstrukturen, inkludert utgraving, komprimering og stabilisering, for å sikre fundamentets stabilitet.

UTEAREAL/TOMT

Uteareal

Skaping av funksjonelle og estetisk tiltalende utendørsområder gjennom omhyggelig design og tilrettelegging.

MASSEFORFLYTNING

Masseforflytning

Effektiv flytting av store mengder jord, stein eller andre materialer for å tilpasse landskapet i tråd med prosjektets behov.

MASKINENTREPENØR-TJENESTER

MASKINENTREPENØR-TJENESTER

Profesjonell bruk av maskiner for å håndtere ulike oppgaver, fra utgraving til transport, med fokus på effektivitet og nøyaktighet.

GRAVING

Graving

Allsidig gravingstjeneste som dekker et bredt spekter av oppgaver, fra mindre utgravninger til større prosjekter som krever tunge maskiner.

VANN OG AVLØPSARBEID

Vann og avløpsarbeid

Installering og vedlikehold av systemer for vannforsyning og avløp, med fokus på pålitelighet og bærekraftige løsninger.

TOMTEARBEID

Tomtearbeid

Tilpasning av tomter i henhold til planer og spesifikasjoner, med fokus på å maksimere bruksområdet og optimalisere estetikken

SPRENGING

Sprenging

Sikker håndtering av sprengstoff for å manipulere terreng og tilrettelegge for byggeprosjekter eller andre nødvendige justeringer.

RIVING

Riving

Systematisk demontering av strukturer med fokus på sikkerhet og resirkulering av materialer der det er mulig.

AVFALLSCONTAINERE

Avfallscontainere

Nedgravde avfallscontainere — Behov for skjulte eller delvis skjulte avfallscontainere? Kontakt oss for råd og tilbud.

GRANITTMURER

Granittmurer

Konstruksjon av solide granittmurer for estetiske formål eller som funksjonelle barrierer, med fokus på presisjon og holdbarhet.

DRENERING

Drenering

Utforming og implementering av dreneringssystemer for å beskytte bygninger og omgivelser mot oversvømmelser og vannskader.